Logo
Ispiši ovu stranicu

Adaptacija, nadogradnja i sanacija krovišta

Adaptacija, nadogradnja i sanacija krovišta

Nadogradnja dijela kuće ,zatvaranje terase , prostor koji će se koristiti kao soba . Izrada krovišta sa izolacijom od kamene vune .Skidanje stare glazure te postava nove sa toplinskom izolacijom . Izrada toplinske fasade sa završnim slojem "Sepom" . Skidanje starog krovišta salonitnih ploča te postava kontra letvi 5x8 i letvi 4x5 koje se obavezno moraju stavljati kada je pokrov crijep . Letva 3x5 je preslaba i snijeg ju s vremenom savine.

 

Markanović

Internetska stranica: www.markanovic.hr/
Graphic Interface designed by Alen